Sunday, November 9, 2008

Monday, October 13, 2008

Empat golongan membangunkan negeri
Oleh Izwan Abdul Halim
ALOR STAR: Sebuah negara akan terbina tamadun dan madiyyahnya apabilaberlaku hubungan mesra atau disebut a'laqah wuddiyyah antara empatgolongan iaitu umara' (pemerintah), ulama' (ilmuan), aghniya'(hartawan) dan fuqara' (orang miskin) di mana keempat-empat golonganini bertindak bantu membantu dan menguatkan antara satu sama lain.
Demikian menurut Pengerusi Jawatankuasa Industri dan Pelaburan, Sainsdan Inovasi, Bioteknologi Dan Pembangunan Usahawan Negeri, YB TuanHaji Ir Amiruddin Hamzah ketika menyampaikan ucapan pada Majlis JamuanAmal Persatuan Ulama' Kedah (PUK) Bersama Menteri Besar Kedah di DewanSeri Mentaloon di sini, 10 Oktober lalu.
Katanya, hal itu sebagaimana yang pernah disabdakan Baginda RasulullahSAW bahawa dunia ini hanya akan membangun dengan keadilan para umara',ilmu para ulama', dermawan atau sakhawah para aghniya' dan doa parafuqaha'.
Jelas beliau, misi pemerintah (umara') negeri ini adalah memberi hakkepada mereka yang berhak supaya kemakmuran dalam negeri ini diagihkankepada golongan sepatutnya.
"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya sahaja diantara kamu," ujarnya memetik potongan ayat 7 surah al-Hasyr danmenegaskan perlunya kekayaan yang dijana oleh negeri atau negara inidiaturkan kepada golongan berkenaan.
Beliau yang hadir mewakili YAB Menteri Besar turut melahirkan harapanagar ulama' berperanan dan dikembalikan peranannya hingga menjadicerminan kepada negara yang disebut baldatan thaiyibatan wa rabbunghafur.
Menyoroti sejarah, beliau menegaskan bahawa usaha menuntut kemerdekaansebenarnya bermula dari ulama'.
"Sejarah telah 'dijulingkan' hingga langsung tidak disebutkan perananulama' hinggalah Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak, Raja DrNazrin Shah menyebut dalam satu ucapannya tahun lalu agar perananulama' ini diperlihatkan semula kepada rakyat bahawa merekalah yangutama dan pertama bangun menentang penjajah.
"Slogan 'Merdeka!' itu tidak bermula dari mereka yang kemudiannyadikenali sebagai Bapa Kemerdekaan dan sebagainya, slogan mereka adalah'Hidup Melayu!'.
"Ungkapan 'Merdeka!' tidak pernah ada dalam slogan mereka dan sebarangdokumen mereka. Sebenarnya ulama' yang memulakan slogan 'Merdeka!',tetapi golongan ulama' menghadapi propaganda penjajah; bukan sahajadengan memperburuk-burukkan imej ulama' tetapi juga memenjarakanmereka," ujarnya melontarkan hujah.
Kerana itu katanya, timbul propaganda seperti 'Bahaya Dari Gunung' dansebagainya. Malah hal yang sama juga menurut YB Amiruddin, berlaku diKedah apabila kebangkitan ulama' menentang penjajah membawa kepadatertubuhnya PUK di Maktab Makmud, Alor Star pada tahun 1946, iaitusebaik sahaja selesai perarakan menentang Malayan Union.
Melanjutkan ucapan, ulama' katanya, sebagaimana menurut al-Qur'anberperanan menyampaikan ayat-ayat Allah (perintah agama) kepadamanusia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa.
Juga menurutnya, berperanan mentazkirah rakyat dan umat agar hati danjiwa menjadi bersih hingga semua urusan hanya semata-mata untuk Allahdisamping mengajarkan kitab al-Qur'an yakni sunnah Nabi SAW.

No comments: